கைகளை தட்டி நன்றி பாராட்டினோம், ஒளியேற்றி ஒற்றுமையை நிலைநாட்டினோம், கொரோனா என்னும் கொடிய வைரஸை பேராற்றல் கொண்ட உங்கள் தலைமையிலான அரசு வென்று காட்டும் என்று நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளே நம்பிக்கையுடன் தன்னந்தனியாக.

TamilFlashNews.com
Open App