எப்போதும் அச்சத்தில் இருப்பதை விட ஆபத்தை ஒருமுறை சந்திப்பதே மேல். இந்த உலகில் தலைவிதி என்று எதுவும் கிடையாது எல்லாம் நீயாக தேடி கொண்டதுதான்..!

TamilFlashNews.com
Open App