தமிழ் ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஆப்பில் உங்கள் பகுதியில் நடக்கும் சம்பவங்களை செய்தியாக பதிவேற்றுங்கள். சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி.. பெரிய சம்பவமாக இருந்தாலும் சரி. ஆசிரியர் குழு தேர்ந்தெடுக்கும் செய்திகள் நிச்சயம் உங்கள் பெயரில் இந்த ஆப்பில் பதிவாகும்! உங்கள் பகுதியில் நல்ல மாற்றங்களைக் கொண்டுவர உங்களாலும் முடியும்!

TamilFlashNews.com
Open App