வழக்கமான ஹீரோயின் கேரக்டர்களில் இனி நடிப்பதில்லை’ என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார் கீர்த்தி சுரேஷ். தன்னுடைய கதாபாத்திரம் லீட் ரோலாக இருக்க வேண்டும் அல்லது தன்னுடைய கதாபாத்திரத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதனால், வழக்கமான ஹீரோயின் கதையோடு வருபவர்களையெல்லாம் கீர்த்தி வரவேற்பதில்லையாம்.

TamilFlashNews.com
Open App