பிறவியிலேயே வளர்ச்சிகுறைபாட்டுக்கு ஆளான பரந்தாமன், திறமையால் பலரும் அறிந்த முகமாக இருக்கிறார். மனவளர்ச்சி குறைபாடுடைய தந்தை, விபத்தில் அடிபட்ட தாய், வளர்ச்சி குறைபாடுடைய சகோதரன் எனத் துயர் நிறைந்த குடும்பப் பின்னணி கொண்டவர். கொரோனா கால ஊரடங்கு பல எளியவர்களைப் போல பரந்தாமனின் வாழ்வையும் கலைத்துப் போட்டிருக்கிறது. 

TamilFlashNews.com
Open App