நேற்று நடந்ததை உங்களால் மாற்ற முடியாது. நாளை நடக்கவிருப்பதை உங்களால் தடுக்க முடியாது. இன்றைய பொழுதில் இக்கணத்தில் வாழுங்கள், அதுதான் எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஒரே தீர்வு!  - புத்தர்

 

TamilFlashNews.com
Open App