உங்களின் தோல்வி எங்கே ஒளிந்துள்ளது தெரியுமா? பிரச்னைகள் வரும்போது அல்ல; பிரச்னைகளை கண்டு நீங்கள் பயந்து விலகும்போதுதான் - பாரதியார்

TamilFlashNews.com
Open App