வாழ்வில் வெற்றி பெற எதிர்ப்புகளையும் ஏளனங்களையும் கடந்தாக வேண்டும். அதற்கான நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்! - மார்க் டுவெயின்

TamilFlashNews.com
Open App