மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால், ``மத்திய அரசானது எந்தவொரு மாநிலத்தின் மீதும்  எந்த மொழியையும் திணிக்காது. எந்த மொழியும்  மாநிலங்கள் மீது திணிக்கப்படாது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார். 

TamilFlashNews.com
Open App