ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஹாட் டாபிக் ஆகியிருக்கிறார் நித்தி. இப்போது அவர் கையிலெடுத்திருப்பவை, ‘அயோத்திக்குப் போட்டியாக கைலாசாவில் ராமருக்குத் தங்கக்கோயில், தனி ரிசர்வ் வங்கி, தனி கரன்ஸி’ என மூன்று வித்தைகள்! 

TamilFlashNews.com
Open App