போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவுப் பிறப்பித்துள்ளது.  தொழிலாளர்களின் நிதியைப் பிடித்து வைத்துத் திருப்பிக் கொடுப்பதில் ஏன் தாமதம். 10 லட்சம் செலுத்தி அப்போலோ செல்ல முடிந்தால் ஏன் அரசு பேருந்தை மக்கள் நம்பியிருக்கிறார்கள்’ என்று நீதிமன்றம் அரசைச் கண்டித்தது.