தாவிஸ் என்பவர் கடந்தாண்டு ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தில்  மார்கெட் ரிசர்ச் பணிப்புரிய விண்ணப்பித்தார். ஆனால் மார்க் சக்கர்பெர்க் குறித்த பொதுமக்கள் கருத்தை ஆய்வு செய்ய தாவீஸ் பணியமர்த்தபட்டார். வேலை பிடிக்காமல் போனதால் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேறிவிட்டாராம்!

.