காரைக்கால் பாரதியார் வீதியில் கோயில்கொண்டுள்ள காரைக்கால் அம்மையார் அருள்பாலித்து வருகிறார். இவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நினைவுகூரும் வகையில் ஆண்டுதோறும் இக்கோயிலில் ஒரு மாதக்காலம் மாங்கனித் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு திருவிழா இன்று  மாலை மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்குகிறது.