ஐ.நா சபையின் பெண்களுக்கான இந்தியப் பிரிவு, சாதனை புரிந்த இந்தியப் பெண்களைப் போற்றும் வகையில் ஆல்பம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. `கனவு காண எனக்கு உரிமை உள்ளது’ எனப் பெண்கள் பாடும் வகையில் அந்தப் பாடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஸ்வர்யா ராய், ஆஷா போன்ஸ்லே, சானியா மிர்சா, மித்தாலி ராஜ் உள்ளிட்டோர் இதில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.