இங்கிலாந்தில் ஹாம்ஸ்ஹயர் என்னும் பகுதியை சேர்த்த 5 வயது சிறுமி 12 அடிநீளமுள்ள மலைப்பாம்பு ஒன்றை வளர்த்து வருகிறார். மேலும் அவர் அந்த பாம்பிற்கு முத்தமிடும் காட்சி இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.