கொடைக்கானல் மலைப் பகுதிகளை நீலக் குறிஞ்சி மலர்கள் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டுள்ளன. சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் இந்த ஊத நிறப் பூக்களைக் காண மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. பனிப் பொழிவும் ஊதா நிற போர்வையும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளின் அழகைக் கூட்டிவிட்டன!