ஆஸ்கர் தொடங்கிய பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2001-ம் ஆண்டு அனிமேஷன் படங்களுக்காக ஒரு சிறப்புப் பிரிவு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து சுமார் 17 வருடங்களுக்குப் பிறகு தற்போது மேலும் ஒரு புதிய பிரிவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி 'சிறந்த பிரபலமான திரைப்படம்’ என்ற புதிய பிரிவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர்.