தபால் அலுவலக வங்கிச்சேவை (India Post Payment Bank, சுருக்கமாக IPPB)  நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. இந்தத் திட்டம் குறித்த முக்கிய விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள லின்கை க்ளிக் செய்யவும்...