பேஸ்புக், டேட்டிங் செயலி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பேஸ்புக்கில் இருக்கும் ஒருவரைப் பற்றிய தகவலை எடுத்து அதன் மூலம் சரியான துணையை சில வழிமுறைகளைக் கொண்டு கண்டுபிடித்துத் தருமாம் இந்த செயலி. டேட்டிங் செயலியான இதற்குப் பெயரும் 'டேட்டிங்' தான். ரிலேஷன்ஷிப் வளர்க்கச் சிறந்த இடமாக பேஸ்புக் மாறவேண்டும் என்பதே இதன் குறிக்கோளாம்.