மாநில நிர்வாகிகளிடம் உள்ள பணத்தை மாவட்ட வாரியாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். அப்போது தான் கட்சி வளரும் இல்லையேல் கேள்விகுறி தான் என்று காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் தங்களது ஆதங்கத்தைக் கொட்டிதீர்த்துள்ளனர்.      

 

TamilFlashNews.com
Open App