எண்ணம் தான் வாழ்க்கை. நமது வலிமையான எண்ணமே நமது வாழ்க்கையைத் தீர்மானிக்கும். எது நடக்கும் என்று நம்புகிறீர்களோ அது நாளை நிச்சயம் நடந்தே தீரும் என்பது தான் உண்மை. முழு நம்பிக்கையுடன் செயல் படுங்கள். - அப்துல் கலாம்