கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங், தீபாவளிக்குத் தமிழில் வாழ்த்துக் கூறியுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி `சர்க்கரைத் தமிழோடு இளைய தளபதி `சர்கார்' படமும் சேர்ந்தே ஒலிக்கட்டும்” என `சர்கார்' படத்துக்கும் தனது வாழ்த்துகளை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.