ரஜினியின் தீவிர ரசிகரான அன்பரசு என்பவர் தன் காதலி காமாட்சியை சென்னை உட்லேண்ட்ஸ் தியேட்டரில் திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளார். ஏழைத் தம்பதியான இவர்களுக்கு ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பாக திருமணம் செய்துவைக்கப்பட்டுள்ளது. திருமணம் முடிந்த பிறகு தம்பதிக்குச் சீர்வரிசையும் தியேட்டரின் வெளியில் உணவும் வழங்கியுள்ளனர்.