உன் எதிரியின் பலம் கண்டு அஞ்சாதே. எவனும் பலம் மட்டுமே கொண்டு உருவாக்கப்படுவதில்லை. ஒருவருக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்குமோ அதற்கு நிகராக பலவீனமும் இருக்கும் - பகவத் கீதை