``மிதமிஞ்சிய நேர்மை ஆபத்தானது. நேராக வளர்ந்த மரங்களே முதலில் வெட்டப்படுகின்றன. அதே போல் நேர்மையான மனிதர்களே முதலில் குறிவைக்கப்படுவார்கள்!” - சாணக்கியர்