மாற்றங்கள் என்ற ஒன்றே இந்த உலகில் இறைவன் தோற்றுவித்த மாறாத நியதி. வாழ்க்கையில் இதை நாம் புரிந்து வாழப் பழகிவிட்டால் யாருடைய மாறுதலும் நம்மைப் பலமிழக்கச் செய்யாது. 

 

TamilFlashNews.com
Open App