நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் முதன் முதலாக நிலவில் கால் பதித்தபோது நடந்த சம்பவங்களை நாசா வீடியோவாகப் பதிவு செய்தது. மொத்தம் 1,100 ரீல்கள் கொண்ட வீடியோவை கடந்த 1976-ம் ஆண்டு அமெரிக்க அரசு ஏலத்துக்கு விட்டது. அதை கேரி ஜார்ஜ் என்றகல்லூரி மாணவர் ஏலத்தில் எடுத்தார். அதற்போது கேரி அந்த வீடியோவை மீண்டும் ஏலத்தில் விடவுள்ளார்.