ஒலிம்பிக் போட்டித் தொடர் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்யோவில் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. இந்தப் பதக்கங்கள் அனைத்தும், பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய  எலெக்ட்ரானிக் பொருள்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உலோகங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.