ஹாலிவுட் இயக்குநர் குவின்டின் டாரன்டினோ, "நான் இதுவரை ஒன்பது படங்கள் இயக்கிவிட்டேன். அடுத்து இயக்கப்போகும் பத்தாவது படம்தான் எனக்குக் கடைசிப் படமாக இருக்கப்போகிறது. என்னுடைய எல்லாப் படங்களும் சேர்ந்து ஒரே கதையைச் சொல்கின்றன என்றால், இந்தப் படம் அந்தக் கதையின் முடிவுரையாக இருக்கும்” என்றார்.