பூமியில் அணுகுண்டை பயன்படுத்துவதைப் பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் எலான் மஸ்க் பல மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் தாண்டிச் சென்று கொண்டிருக்கிறார். அவர் அணுகுண்டைப் பயன்படுத்த விரும்புவது செவ்வாய்க் கிரகத்தில். அதற்கு சொல்லும்காரணம் தற்போது விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. முழுச் செய்திக்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்!