அழகைப் பற்றி கனவு காணாதீர் அது உங்கள் கடமையை பாழாக்கிவிடும். கடமையை பற்றி கனவு காணுங்கள் அது உங்கள் வாழ்கையை அழகாகும் - ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம்