தொழில்துறையின் மந்தநிலை எதிரொலியாக, அங்கும் இங்கும் சில நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை வேலையைவிட்டு அனுப்பும் செய்திகள் வந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. பொருளாதார சுணக்கம்தான் இந்த வேலை இழப்புக்குக் காரணம் என்றும், தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களும் காரணம் என்றும் சொல்கிறார்கள். விரிவாக படிக்க க்ளிக் செய்க...

TamilFlashNews.com
Open App