வாழ்க்கை என்பது ஒரு ரயில் பயணம் போலத்தான். நிறைய நிறுத்தங்கள், நிறைய வழித் தட மாற்றங்கள், விதவிதமான மனிதர்கள், சில நேரம் விபத்துகளும் நேரும், இவை அனைத்தையும் ரசித்துக்கொண்டே பணிக்கக் கற்றுக்கொள்வோம் வாழ்விலும் கூட..! அழகாய் அமையட்டும் இந்த வாழ்க்கை பயணம்..!

TamilFlashNews.com
Open App