‘காதலர் ஒருவர் இருக்கும்போது அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர முடியும். ஆனால், அதைவிட மன அமைதி முக்கியம். தற்போது மற்றோர் உறவுக்கு நான் தயாராக இல்லை. இப்போது நான் இருக்குமிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். என்னை நானே காதலிக்கவும் தொடங்கிவிட்டேன்"  என்கிறார் இலியானா.

 

TamilFlashNews.com
Open App