நம் வாழ்வில் துன்பங்கள் சூழும் காலத்தில்  சிவபெருமானைத் தழ வேண்டியது அவசியம். சனிக்கிழமை பிரதோஷ தினம் வாய்ப்பது அரிது. அதனால்தான் அதை மஹா பிரதோஷம் என்கிறோம். மஹா பிரதோஷ தினத்தன்று சிவபெருமானுக்கு  எவ்வளவு அபிஷேகங்கள் செய்கிறோமோ அவ்வளவு வரங்கள் கிடைக்கும்.

TamilFlashNews.com
Open App