இந்தியப் பொருளாதாரம் மந்தநிலையில் இருக்கிறது. பல நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. வேலையிழப்பு அதிகரித்திருக்கிறது. ஆனால், இந்தியப் பொருளாதாரம் 5 டிரில்லியன் டாலரை எட்டும் என்பது நனவாகும் கனவா, வெறும் பகல்கனவுதானா? இதைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். 

TamilFlashNews.com
Open App