சென்னை மக்கள், இனி சுத்தமான காற்றைச் சுவாசிக்க வேண்டுமென்றால், நமக்குத் தனிப்பட்ட காற்றுப் பாதுகாப்புக் கொள்கை வேண்டும். தமிழகத் தலைநகருடைய காற்றுத் தரம் மேம்படத் தமிழக அரசும் தனிக்கொள்கையைக் கொண்டுவந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். தவறினால் சென்னையும் விரைவில் டெல்லியாகும். 

TamilFlashNews.com
Open App